Teknolojinin gelişmesi ile makinelerde hava akımı ile kısa sürede kurutma (air-dried) yöntemi geliştirilmiştir. Makinede kurutma yöntemi elbette ki güneşte kurutma yönteminden her açıdan daha üstündür. Güneşte kurutma yönteminde ürüne toz ve diğer istenmeyen maddelerin karışması yanında mikrobiyolojik kalite düşecek ve önemli renk kayıpları da meydana gelecektir.

7 Ürün Mevcut